GUDULA O GB

GUDULA O GB

GUDULA O (f.b., born in 1988) : Daughter of BEAUJOLAIS, Dam of :

  • QUERIDO VAN HET CLOSTERVELD (g.b., FEINSCHNITT I VAN DE RICHTER, 1993) CSI3* with T. Davin.