GUDULA O FR

GUDULA O FR

GUDULA O (f.b., née en 1988) : Fille de BEAUJOLAIS, mère de :

  • QUERIDO VAN HET CLOSTERVELD (h.b., FEINSCHNITT I VAN DE RICHTER, 1993) CSI3* avec T. Davin.